Beekparkfestival

Save the date. Op zaterdag 11 juni organiseren we voor de 10de keer het Beekparkfestival met kinderzeskamp, volleybal voor volwassenen, food & drinks, loterij en avondfeest. Zet 11 juni alvast in de agenda. Dit mag je niet missen. Meer informatie volgt.

ALV vrijdag 4 maart 2022

Beste leden van de Wijkraad Bornsche Maten, Het uitstellen van onze ALV heeft gelukkig zijn vruchten afgeworpen: We kunnen de vergadering op 4 maart aanstaande, fysiek laten plaatsvinden. De vergadering zal beginnen om 20.00 uur in de Veste op de 1e verdieping (naast de lerarenkamer). Wij kijken er naar uit om weer bij elkaar te […]

Kerstboom Dijkhuis Borne

Gisteren hebben wij namens de Wijkraad Bornsche Maten een kerstboom geschonken aan de bewoners van Het Dijkhuis in Borne. De kerstboom is volgehangen met ingekleurde ‘kerstballen’. Ontzettend mooi om te zien dat zoveel kinderen uit onze mooie wijk hier hun steentje aan bij hebben gedragen. Fijne kerstdagen allemaal!

Kerstballen voor Het Dijkhuis

Wil je iemand blij maken? Knip, kleur & versier dan de kerstballen! Heb je er iets moois van gemaakt schrijf dan eventueel ook een lieve (kerst)groet op de achterkant. Lever hem in bij Vossenbeek 16 te Borne dan zorgt het bestuur van de Wijkraad dat de ballen in een mooie kerstboom komen te hangen. De […]

Omgevingsprogramma Nieuwe Energie

!! LET OP !! Indienen zienswijze Omgevingsprogramma Nieuwe Energie gemeente Hengelo kan tot en met 26 oktober aanstaande. Hoewel de zoeklocaties voor windturbines op bedrijventerrein Westermaat zijn afgevallen is er nog steeds een locatie nabij de Bornsche Maten, te weten het Woolde. Onlangs hebben wij van de petitiegroep “Turbinealarmtwente” vernomen dat het plaatsen van een […]

Zonne-energie langs de A35?

Nieuws vanuit de gemeente: Inloopavonden zonne-energie langs A35 In Borne willen we in 2050 graag CO-2 neutraal zijn. Eén van de projecten die kan bijdragen is de Duurzaamheidsroute A35. De gemeente Borne werkt met verschillende andere partijen samen in dit pilotproject. Naast de gemeente Borne doen de gemeenten Hellendoorn, Wierden, Almelo, Hengelo en Enschede, de […]

De 2 AED’s zijn in de wijk geplaatst!

Na het snelle en mooie resultaat van de 2 inzamelacties (via BuurtAED.nl) voor het plaatsen van de AED’s zijn de verdere voorbereidingen getroffen en het werk verzet om ze daadwerkelijk te plaatsen en laten aansluiten op het electra van de gemeentelijke, groene pompgemaalkasten. De AED’s zijn 1 juni jongstleden aangemeld bij HartslagNu.nl (zie voor informatie […]

RED levens met een AED in uw buurt!

Jaarlijks worden ruim 15.000 mensen in Nederland getroffen door een hartstilstand. In zo’n acute situatie is snel handelen van levensbelang! Met een AED (een Automatische Externe Defibrillator) in de buurt vergroot je de kans dat iemand een hartstilstand overleeft. Onder de vleugels van de Wijkraad is de “Werkgroep Hartveilig Bornsche Maten” gestart, die de aanschaf […]

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering digitaal

Zoals jullie hebben kunnen lezen in onze nieuwsbrief hebben wij de Algemene Ledenvergadering verplaatst naar vrijdag 29 januari 2021. Dit was omdat wij nog de hoop hadden dat we deze vergadering op een later moment fysiek konden organiseren. Inmiddels is de lockdown verlengd en is daarnaast met de komst van de Britse variant de kans […]

Buitenspeeldag 2020 special edition!!

HOI!Tijdens deze unieke periode is het zeer belangrijk voor kinderen om gezond te blijven en buiten te kunnen blijven spelen. Nickelodeon en Jantje Beton hebben daarom besloten om op woensdag 10 juni voor de 13e keer de Nationale Buitenspeeldag te organiseren. Laten we vieren dat we wel kunnen spelen, op straat in de eigen buurt! […]