Actueel

Zonne-energie langs de A35?

Nieuws vanuit de gemeente:

Inloopavonden zonne-energie langs A35

In Borne willen we in 2050 graag CO-2 neutraal zijn. Eén van de projecten die kan bijdragen is de Duurzaamheidsroute A35. De gemeente Borne werkt met verschillende andere partijen samen in dit pilotproject. Naast de gemeente Borne doen de gemeenten Hellendoorn, Wierden, Almelo, Hengelo en Enschede, de provincie Overijssel, Enexis en het Waterschap Vechtstromen mee in dit project van Rijkswaterstaat. We onderzoeken samen of duurzame energie-opwek langs deze rijksweg mogelijk is. Grondeigenaren, weggebruikers en andere belanghebbenden kunnen meepraten en suggesties aanvragen voor dit pilotproject. Hiervoor organiseren we twee inkoopbijeenkomsten.

Inloopavonden: 16 september en 7 oktober a.s.

Gemeente Borne en Rijkswaterstaat willen graag met belanghebbenden in gesprek: op 16 september en 7 oktober organiseren ze inloopavonden in de foyer van het Kulturhus in Borne. De inkoopbijeenkomsten zijn op beide data van 17.00 tot 20.00 uur. In de foyer hangen deze avonden gebiedskaarten waar samen naar gekeken kan worden en suggesties doorgegeven kunnen worden. Verder willen partijen graag praten met belanghebbenden over hoe ontwerpen in het gebied passen. Iedereen die daar interesse voor heeft en meer wil weten over het pilotproject, wordt hiervoor uitgenodigd. Gezien het aantal te verwachten mensen, willen we graag weten op welke avond u aanwezig bent. U kunt zich aanmelden via info@energievanborne.nl

Enquête en informatieve video

Namens de deelnemende gemeenten en andere partijen die zich met dit pilotproject bezighouden, wordt een enquête opgezet. We nodigen u ook uit om deze enquête in te vullen. Zo hopen we een nog beter beeld te krijgen van wat er leeft, welke ideeën er zijn en hoe belanghebbenden aankijken tegen dit project. U kunt hier de enquête invullen.  We hebben ook een informatieve video gemaakt over de DuurzaamheidsrouteA35. U kunt de video hier bekijken.

Meer informatie en vragen

Via de Week van Borne en www.energievanborne.nl houden we u op de hoogte van alle nieuws rondom dit pilotproject. Alle informatie over de Duurzaamheidsroute A35 leest u op www.duurzaamheidsrouteA35.nl We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Stel die gerust via info@energievanborne.nl. Dan nemen we contact met u op. Wilt u met ons een op een in gesprek, dan plannen we graag een afspraak met u. Ook daarvoor kunt u ons mailen.