Actueel

Uitnodiging projectteam Green Engineers MAANDAG 2 MEI

Het huidige Groenbeleidsplan van de gemeente Borne uit 2008 is aan vervanging toe. In de afgelopen
jaren heeft de gemeente verschillende stappen gezet in het realiseren van de ambities die in dit plan
zijn beschreven. Echter, heeft de tijd de afgelopen jaren niet stil gestaan. De inzichten in het
openbaar groen zijn veranderd en groen is nog meer dan eerst een “hot-item”. Er wordt in
toenemende mate gesproken over thema’s als hittestress, biodiversiteit, klimaatadaptatie en
belevingskwaliteit en welke positieve bijdrage het openbaar groen daarin kan spelen.
De gemeente Borne heeft Green Engineers uit Hengelo gevraagd het nieuwe Groenbeleidsplan op te
stellen. Dat willen we natuurlijk niet alleen doen, maar samen met de inwoners, belanghebbenden
en ambtelijke organisatie. Onlangs is daartoe het startschot gegeven.
Onderdeel van het traject zijn wijksessies met de inwoners van Borne, Hertme en Zenderen. Deze
laten zich nog het beste vergelijken met de wijkschouwen zoals deze door de gemeente in het
verleden weleens georganiseerd zijn. Tijdens de wijksessies gaan we graag met u in gesprek over uw
directe leefomgeving. Wat wordt het meest gewaardeerd aan de groene leefomgeving? En wat juist
niet? Waar liggen kansen om bij te dragen aan thema’s als hittestress en klimaatadaptatie? En wat
zijn eventuele bedreigingen?
Omdat Borne een actief dorps- en wijkverenigingsleven heeft hebben wij in overleg met de
gemeente afgesproken dat we de wijksessies plannen in overleg met de dorpsraden en
wijkverenigingen. De wijksessie staat gepland op maandag 2 mei van 18.00-20.00 uur. We
verzamelen in het Beekpark ter hoogte van de voetbalmuur.