Actueel

RED levens met een AED in uw buurt!

Jaarlijks worden ruim 15.000 mensen in Nederland getroffen door een hartstilstand. In zo’n acute situatie is snel handelen van levensbelang! Met een AED (een Automatische Externe Defibrillator) in de buurt vergroot je de kans dat iemand een hartstilstand overleeft.

Onder de vleugels van de Wijkraad is de “Werkgroep Hartveilig Bornsche Maten” gestart, die de aanschaf en het onderhoud van een aantal vaste AED’s in onze wijk wil realiseren.

Om van onze wijk een “hartveilige” wijk te maken, dient er binnen een straal van circa 500 meter tenminste één AED aanwezig te zijn welke voor burgerhulpverleners goed én 24 uur per dag toegankelijk is. Dit betekent dat wij binnen in eerste instantie in de Bornsche Maten 2 AED’s willen realiseren, naast de bestaande AED die reeds bij De Veste hangt.

Hoe werkt het nu eigenlijk in geval van hartstilstand?

In geval van een patiënt in nood: bel altijd direct 112; Als er sprake is van een hartstilstand (of verdenking ervan):

•          Vanuit de 112 meldkamer wordt direct het AED-alert systeem opgestart, en u blijft aan de lijn met 112

•          AED-alert (HartslagNU) stuurt direct meerdere beschikbare burgerhulpverleners naar het adres van de patiënt

•          De meest dichtbijzijnde hulpverleners gaan rechtstreeks naar de patiënt en starten direct reanimatie

•          Andere hulpverleners worden eerst naar beschikbare AED’s in de buurt gestuurd om deze op te halen; mocht de AED-kast een pincode hebben, dan wordt deze meegestuurd. Op deze wijze kan zo snel mogelijk hartmassage worden opgestart en kan daarna de AED ingezet worden; de ambulances zijn dan al onderweg.

Maar het probleem is dat hulpverleners met de AED niet binnen 4 minuten aanwezig kunnen zijn; dit is de tijd dat na hartstilstand en reanimatie de AED ingezet MOET worden. Als dat lukt binnen 4 minuten, dan is er tot 60% kans dat er geen letsel is. Lukt dat pas na 6 minuten, dan is de kans op overleving nog maar 20%. Zie volgend plaatje van de website BuurtAED.nl .

Waarom de BuurtAED acties in de wijk Bornsche Maten?

Een AED in de buurt is van levensbelang, want snel handelen bij een hartstilstand kan levens redden. Een AED is een apparaat dat met een schok het hart weer aan het pompen kan brengen bij een harstilstand. Het is effectief wanneer een AED op circa 500 meter afstand hangt en dag en nacht bereikbaar is. Daar willen wij voor zorgen maar hebben uw hulp nodig!

De actie BuurtAED van de Hartstichting wordt in 1e instantie opgezet en gestart voor:

–           één AED in gebied 1 (Nieuw Borne en Oost Esch) én

–           één AED in gebied 2 (Singelwonen en Tuinstad).

Het andere deelgebied (De Maten en Eschwonen) is nog in ontwikkeling en is nog niet afgerond qua woningbouw. Mocht de actie met een succes worden afgerond dan zullen wij bezien of en wanneer de actie ook opgezet kan worden in het gemelde deelgebied dat nog in aanbouw is.

Samen brengen wij geld bij elkaar!

  • Het geld inzamelen doen wij via het crowdfunding platform BuurtAED (zie www.buurtaed.nl). Dit is een initiatief van de Hartstichting en Philips, om Nederland (hart)veiliger te maken. Met een speciale bijdrage van Philips krijgen wij € 1.007,- korting per AED! Wij hebben 30 dagen de tijd om het streefbedrag van € 1.660,- per AED (met buitenkast) in te zamelen. Dit moeten wij voor elkaar kunnen krijgen. Lukt dat niet, dan wordt uw donatie automatisch teruggestort. Maar zover laten wij het niet komen, toch?
  • Wij willen benadrukken dat dit bedrag nodig is pér deelgebied. Per deelgebied wordt een actie gestart.

Elke bijdrage – groot of klein – is waardevol! Ga naar de website : www.buurtaed.nl .

DONEER DAAROM NU !

De actie BuurtAED van de Hartstichting wordt gestart voor:

één AED in gebied 1 (Nieuw Borne en Oost Esch) :

–           actienaam op BuurtAED.nl : Mirabel 7623 Borne    én

één AED in gebied 2 (Singelwonen en Tuinstad) :

–           actienaam op BuurtAED.nl : Tuinlaan 7623 Borne .

De AED’s worden alleen geplaatst in het deelgebied waar het streefbedrag is behaald.

  • De werkgroep Hartveilig Bornsche Maten, onder de vleugels van de wijkraad, zorgt ervoor dat de AED’s op een centrale en toegankelijke plek worden geplaatst, mede in overleg met de gemeente. De werkgroep  zorgt ook dat de AED’s altijd bereikbaar zijn en goed worden onderhouden. De wijkraad wordt eigenaar van de AED‘s.
  • Vragen over de centrale locatie van de AED’s alsmede over het onderhoud kunnen rechtstreeks worden gesteld aan deze werkgroep. 
  • Als de AED’s zijn geplaatst en geïnstalleerd worden deze aangemeld bij reanimatieoproepsysteem HartslagNu (zie voor meer informatie www.hartslagnu.nl).
  • De Wijkraad Bornsche Maten kan een jaarlijkse bijdrage ontvangen van De Stichting AED Borne als zij een AED plaatsen in de wijk. Deze Stichting heeft als doelstelling het ondersteunen van instellingen in de gemeente Borne bij de aanschaf, het onderhoud van AED apparatuur, waaronder ook begrepen het ondersteunen van cursussen voor bediening van die apparatuur. De Stichting AED Borne ontvangt giften/donaties ondermeer en met name door de Stichting Kringloopwinkel Borne. Stel dat de Stichting AED Borne geen bijdrage/donatie meer ontvangt van het Kringloopbedrijf komende jaren, dan kan deze Stichting AED ook geen jaarlijkse bijdrage verstrekken aan de wijkraad.  Dan kan, na circa 6 – 9 jaar (afhankelijk van de levensduur AED), opnieuw de buurt worden benaderd voor een bijdrage voor het vervangen van de AED door een nieuwe AED.
  • De wijkraad en de werkgroep Hartveilig Bornsche Maten zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de vervanging van een AED als er niet genoeg geld is om de AED(‘s) te vervangen. De gemiddelde levensduur van een AED betreft 6 – 9 jaar. Onderhoud en service is de eerste 5 jaar gegarandeerd door partijen van de BuurtAED.nl (ondermeer Hartstichting en Philips). De Wijkraad houdt de komende jaren de jaarlijkse bijdragen en de eventuele (bijbehorende) uitgaven inzake de AED(‘s) bij op een aparte begrotingspost.  Deze begrotingspost wordt niet gebruikt voor andere doeleinden binnen de wijk.   
  • Indien er service of onderhoud verricht dient te worden in het kader van vervanging, storing of het zo spoedig mogelijk gebruiksklaar maken van de AED is de werkgroep Hartveilig Bornsche Maten hiervoor het aanspreekpunt.
  • Opgemerkt dient te worden, dat de partijen in de BuurtAED.nl geen garantie kunnen afgeven dat de geplaatste AED te allen tijde onbeperkt foutloos zal werken of beschikbaar zal zijn.

Ieder huishouden in de deelgebieden 1 (Nieuw Borne en Oost Esch) en 2 (Singelwonen en Tuinstad) ontvangt een flyer met informatie over de actie BuurtAED, van de werkgroep Hartveilig Bornsche Maten.

Indien er toch nog vragen of onduidelijkheden zijn kunt u contact opnemen met de werkgroep via aedbornschematen@outlook.com.  

Met ❤elijke groeten,

namens de werkgroep Hartveilig Bornsche Maten,

Hans Kamphuis

Vrijwillige (buurt-)hulpverleners

•             Ben je reeds in het bezit van een reanimatie/AED-diploma, meld je dan aan als burgerhulpverlener op www.hartslagnu.nl én stuur ook een mail naar ons hierover ivm een jaarlijkse trainingscursus.

•             Beschik jij hier nog niet over maar heb je wel interesse, dan kunnen wij een training verzorgen door middel van een bijdrage van de Stichting Borne AED. Laat het ons weten door een mail te sturen naar aedbornschematen@outlook.com