Actueel

Ledenvergadering

Afgelopen vrijdag 11-01-2019 was onze jaarlijkse ledenvergadering.

Met als gasten Wethouder Martin Velten en de nieuwe project manager van de Bornsche Maten, Bernd van den Dolder was ook voor de dialoog met de gemeente de vertegenwoordiging op orde.
Naast de vaste punten zoals de algemene terugblik, vooruitblik en toelichting op de begroting is ook over andere zaken gesproken. Zo is de hoogbouw in de wijk, de verkeersveiligheid en de toenemende verkeersdruk i.c.m. de rondweg om Borne en de knip besproken en bediscussieerd. Een niet al te hoge opkomst maar toch zeker wel aantal zeer betrokken wijkbewoners waren aanwezig om de avond de beoogde informatieve avond te geven. Zowel de wijkbewoners als ook de heren Velten en van den Dolder hebben voldoende informatie tot zich kunnen nemen om mee verder te kunnen in het nieuwe jaar.

Na afloop is er nog gezellig verder gesproken tijdens de nieuwjaarsborrel.
Kortom, de kop is eraf. 2019 is ook voor de wijkraad weer helemaal begonnen!!!

In de bijlage staat de presentatie die deze avond gebruikt is.