Wat doet de Wijkraad

Doelstelling van de wijkraad is het ontwikkelen en stimuleren van- en deelname aan activiteiten die erop gericht zijn, of die ten gevolge hebben, de ruimtelijke inrichting, de leefbaarheid, het woonklimaat en het welzijn in en rond de Bornsche Maten te bevorderen.

Hierbij valt te denken aan:

  • Betrokkenheid bij de ruimtelijke inrichting van de wijk (infrastructuur, voorzieningencluster de Veste, inrichting van het park, de opzet van de nieuwe deelgebieden Beekdalwonen en Boswonen)
  • Signaleren, constateren en bijdragen aan oplossingen bij calamiteiten en misstanden in de wijk (het ‘waterprobleem’ in de wijk helpen oplossen, gesprekken met wijkagent bij overlast in park en rondom de school, veiligheid in en om de wijk)
  • Organiseren van activiteiten die het ‘wij-gevoel’ in de wijk vergroten (paaseieren zoeken, zeskamp/wijkfeest, Sint Maartensoptocht, actief gebruik van Social Media (Website, Facebook), buitenspeeldag)
  • Verbindende factor zijn tussen bewoners en- of diverse partijen die in onze wijk opereren (school, gemeente, bouwers, politie).
  • Om meer draagvlak voor bovenstaande activiteiten te creëren en een betere gesprekspartner voor externe partijen te zijn is de Vereniging “Wijkraad Bornsche Maten” opgericht, waarvan alle bewoners van de wijk lid kunnen worden.

Waarom lid worden?

Hoe meer leden de vereniging telt, hoe zwaarder onze mening telt.
Dit speelt met name richting de externe partijen waarmee wij rond de tafel zitten.

Verder is het onze doelstelling om de huidige activiteiten te professionaliseren en eventueel uit te breiden nu we ook gebruik kunnen maken van de Veste. Echter hebben we voor het organiseren en realiseren van deze activiteiten uw financiële steun nodig. Alleen dan kunnen deze activiteiten in de wijk blijven bestaan.

Voor maar €7,50 per huishouden per jaar bent u lid en zorgt u er mede voor dat de Bornsche Maten een fijne, veilige en gezellige wijk is en blijft!

En verder….

De wijkraad bestaat uit wijkbewoners die samen met een grote groep vrijwilligers een handje willen bijdragen aan het succes van ons bestaan. Dat komt er in de praktijk op neer dat steeds een beroep wordt gedaan op dezelfde wijkbewoners. Daarom zijn we dan ook voortdurend op zoek naar uitbreiding van het vrijwilligersbestand: vele handen maken licht werk en vergroten het saamhorigheidsgevoel in deze prachtige wijk.

Mocht u ons ook (af en toe) willen helpen meld u dan aan als vrijwilliger. We gaan dan samen kijken wat u wilt en waar wij nog extra hulp kunnen gebruiken. Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend.

We vragen niet veel van u, maar zijn er wel afhankelijk van.

Wilt u zich aanmelden om ons te helpen als vrijwilliger mail dan aan info@wijkraadbornschematen.nl