Bestuur

Het bestuur van de Wijkraad Bornsche Maten heeft de algemene leiding en coördinatie over de wijkraad en de verschillende werkgroepen. Het bestuur fungeert als de verbindende factor tussen mensen en groepen en laat deze met elkaar communiceren.

Bas Keur

Voorzitter

Sjors Horsthuis

Penningmeester

Tanja Slaghuis

Secretaris

Michelle Snieders

Algemeen Lid