skip to Main Content

Het bestuur van de Wijkraad Bornsche Maten heeft de algemene leiding en coördinatie over de wijkraad en de verschillende werkgroepen. Het bestuur fungeert als de verbindende factor tussen mensen en groepen en laat deze met elkaar communiceren.

Wernard Griffioen

Voorzitter

Merijn Tijhuis

Secretaris

Patrick Masselink

Penningmeester
Back To Top
X