Actueel

De 2 AED’s zijn in de wijk geplaatst!

Na het snelle en mooie resultaat van de 2 inzamelacties (via BuurtAED.nl) voor het plaatsen van de AED’s zijn de verdere voorbereidingen getroffen en het werk verzet om ze daadwerkelijk te plaatsen en laten aansluiten op het electra van de gemeentelijke, groene pompgemaalkasten.

De AED’s zijn 1 juni jongstleden aangemeld bij HartslagNu.nl (zie voor informatie hun website). Ze zijn 24 uur beschikbaar voor de burgerhulpverleners. Deze burgerhulpverleners worden opgeroepen na een melding via het landelijk alarmnummer 112 (zie ook eerder verhaal van april 2021 op onze website).

De locaties van de AED’s :

  1. in de openbare ruimte tussen Tuinlaan 41 en Oeverlaan 1   (buurten Tuinstad en Singelwonen)
  2. in de openbare ruimte tussen globaal Mirabel 17 en Baars 34 (Oost Esch en Nieuw Borne).

Deze locaties zijn strategisch gekozen omdat de AED’s  midden tussen de 2 buurten hangen en snel vanuit elke buurt bereikbaar zijn, ook met de auto. Je hoeft er niet geheel voor om te rijden in verband met de bekende paaltjes op de weg tussen de 2 buurten.  Tevens was van belang een stroomvoorziening dichtbij. Dit zijn de groene pompgemaalkasten van de gemeente. De locatie is weergegeven op het kaartje hieronder.

(Herhaalde) oproep voor reanimatiecursus of burgerhulpverlener bij HartslagNu.nl .

Het is nu belangrijk dat zoveel mogelijk buurtbewoners zich willen aanmelden bij HartslagNu.nl, als burgerhulpverlener. Dit kan als je een actuele reanimatiecursus hebt gevolgd.

Buurtbewoners, die deze cursus nog niet hebben gevolgd, maar zo’n cursus wel willen volgen en burgerhulpverlener willen worden, roepen wij ook op om zich te melden!   Zij kunnen zich melden bij de Wijkraad via aedbornschematen@outlook.com . De kosten van deze cursus wordt grotendeels vergoed door een bijdrage van de Stichting AED Borne. De vraag naar de precieze kosten staat op dit moment nog uit.  Dit geldt ook voor een jaarlijkse herhalingscursus reanimatie.

Laten we gezamenlijk zorgen in de Bornsche Maten dat we, naast de AED’s, ook zoveel mogelijk burgerhulpverleners in actie hebben! Dit zorgt voor nog meer voor een ‘hartveiliger’ Bornsche Maten!

Dank voor de inzet om de 2 AED’s mogelijk te maken.

We willen als Bestuur van de Wijkraad Bornsche Maten de volgende personen/ organisaties danken voor de steun en medewerking :

–              alle buurtbewoners die een donatie hebben gedaan voor het welslagen van de BuurtAED.nl actie voor de aanschaf van de 2 AED’s

–              gemeente Borne voor de goede samenwerking met de werkgroep ‘Hartveilig Bornsche Maten’’en het het electra aansluiten op de pompgemaalkasten; tevens neemt de gemeente jaarlijkse electrakosten voor haar rekening

–              Van Heteren Weg- en Waterbouw B.V. uit Hengelo voor het gratis leveren van het Azobé houten palen en planken én voor gebruik van een aanhanger

–              buurtbewoner Luc Lokotte van Klus- en onderhoudsdienst Luc Lokotte  voor het betalen (sponsor)  van de 2 extra baby-kindsleutels op de AED’s; dit in plaats van het betalen door de Wijkraad, zoals eerder aangegeven; deze aanvulling op de AED maakt het mogelijk dat de AED ook kan worden gebruikt als er een kind in nood is; gebruik van de sleutel zorgt er dan voor dat het voltage wordt aangepast

–              de buurtbewoners die, in april, circa 1300 flyers hebben rondgebracht in de 4 genoemde buurten

–              werkgroep ‘Hartveilig Bornsche Maten’  die ontstaan is vanuit het initiatief van de bewoners van het Prieel; deze werkgroep heeft het plan voor de 2 AED’s voorbereid en voorgelegd, besproken en afgestemd met het Bestuur van de Wijkraad; de trekker van de werkgroep, Hans Kamphuis, heeft samen met z’n buurman Wim Assink, de houten staanders gemaakt en geplaatst op de 2 aangegeven locaties; zij zijn ook de beheerders van de AED, ze zijn bereikbaar via de mail op mailadres : aedbornschematen@outlook.com  Wij, als Bestuur van de Wijkraad, zijn trots op en zeer dankbaar voor alle hulp en steun om deze 2 AED’s mogelijk te maken!