Actueel

ALV vrijdag 4 maart 2022

Beste leden van de Wijkraad Bornsche Maten,

Het uitstellen van onze ALV heeft gelukkig zijn vruchten afgeworpen: We kunnen de vergadering op 4 maart aanstaande, fysiek laten plaatsvinden. De vergadering zal beginnen om 20.00 uur in de Veste op de 1e verdieping (naast de lerarenkamer). Wij kijken er naar uit om weer bij elkaar te komen en elkaar te spreken.

Mocht je graag willen deelnemen aan de vergadering dan ontvangen we je inschrijving graag via ons mailadres: info@wijkraadbornschematen.nl

Als je vooraf al vragen hebt die je graag wilt inbrengen voor de vergadering, dan kun je die vooraf naar hetzelfde mailadres sturen.

We hopen velen van jullie weer even te kunnen zien!

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur Wijkraad Bornsche Maten,

Tanja Slaghuis

Agenda ALV 4 maart 2022:

 1. Welkom & opening
 2. Terugblik & vooruitblik activiteiten en initiatieven
 3. Verantwoording 2021
 4. Kascommissie 2021/verslag van de kascommissie
 5. Vaststellen jaarverslag penningmeester / decharge
 6. Bestuur 2022
 7. Aftreden bestuurslid
  1. Katinka ten Voorde (Voorzitter)
  1. Nicole Kerkhof Jonkman
 8. Benoeming nieuwe bestuursleden:
  1. Sjors Horsthuis (Penningmeester)
  1. Michelle Snieders (Algemeen lid)
 9. Bas Keur is voorgedragen als voorzitter en stelt de functie van penningmeester beschikbaar
 10. Stemmen
 11. Begroting 2022
  1. Toelichting begroting
  1. contributie
 12. Activiteiten 2022
 13. Stand van zaken vrijwilligers
 14. Nieuws van de gemeente
 15. Rondvraag
 16. Sluiting en borrel