Actueel

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering digitaal

Zoals jullie hebben kunnen lezen in onze nieuwsbrief hebben wij de Algemene Ledenvergadering verplaatst naar vrijdag 29 januari 2021. Dit was omdat wij nog de hoop hadden dat we deze vergadering op een later moment fysiek konden organiseren. Inmiddels is de lockdown verlengd en is daarnaast met de komst van de Britse variant de kans klein geworden dat we binnenkort een fysieke vergadering kunnen organiseren.

Om deze reden hebben wij besloten de vergadering te verplaatsen naar 5 Maart 2021 om 20:00 uur. Ook hebben wij besloten dat deze vergadering volledig digitaal zal worden gehouden. Zoals het er nu uitziet gaan we dat via Microsoft Teams doen, maar we moeten nog even onderzoeken of dat het meest geschikte medium is. 

Dit betekent dat we iedereen die wil deelnemen een aparte uitnodiging willen sturen en dat het daarom nodig is om je in te schrijven voor de vergadering. Wij zullen op een later moment nog meer uitleg geven over hoe de vergadering gaat worden gehouden en wat de agenda zal zijn. Maar de inschrijving is vanaf nu al mogelijk via onderstaande link:

https://forms.gle/gm7pBboSqVCBYV2D8

We hopen velen van jullie (digitaal) weer even te kunnen zien!