Actueel

verslag algemene ledenvergadering 2020

Vrijdag 10-01-2020 was onze jaarlijkse ledenvergadering.

Naast de vaste punten zoals de algemene terugblik, vooruitblik en toelichting op de financiën is ook over andere zaken gesproken. Zo was er gelegenheid voor de wijkbewoners om samen te praten over hoe het met onze wijk gaat. Ook was vanuit de gemeente Bernd van den Dolder aanwezig voor een toelichting op de recente ontwikkelingen van onze wijk. Een niet al te hoge opkomst maar toch zeker wel een aantal zeer betrokken wijkbewoners waren aanwezig om de avond de beoogde informatieve avond te geven.

Na afloop is er nog gezellig verder gesproken tijdens de nieuwjaarsborrel.
Kortom, de kop is eraf. 2020 is ook voor de wijkraad weer helemaal begonnen!

In de bijlage staat de presentatie die deze avond gebruikt is.